Vattenrening.

Vattenreningsteknik är idag en viktig del av en ytbehandlingsanläggning. Ökade miljökrav som returcirkulerande av vatten och låga gränser för utsläpp till recipient ställer höga krav på kompetens, kemikalier och utrustning för vattenrening.

Candor säljer kompletta utrustningar för vattenrening och heltäckande kemikalier för fällning av tungmetaller, Fosfor, Fluorid och COD men också olika flockningsmedelsprodukter

Upptäck våra marknadsområden