Vattenrening.

Vattenreningsteknik är idag en viktig del av en ytbehandlingsanläggning. Ökade miljökrav som returcirkulerande av vatten och låga gränser för utsläpp till recipient ställer höga krav på kompetens, kemikalier och utrustning för vattenrening.

Candor säljer kompletta utrustningar för vattenrening och heltäckande kemikalier för fällning av tungmetaller, Fosfor, Fluorid och COD men också olika flockningsmedelsprodukter

Vill du veta mer?

Jörgen Pettersson

Processer, verkstadskemi

+46(0)11 - 21 75 57

jorgen.pettersson@candorsweden.com

Alla kontakter

Söker du någon? Här finns samtliga kontaktpersoner.

Upptäck våra marknadsområden