Miljöanpassade processer

Miljöanpassade processer

Miljöanpassade processer.

Candor möter höga krav från industrin när det gäller både nya tekniker och miljövänlighet inom varje område och marknad.
Vi anser att det är speciellt viktigt inom ytbehandlingsområdet att vara miljömedveten och att följa alla lagar och förordningar som reglerar den här typen av verksamheter.

För oss är det naturligt att fokusera utvecklingen på nya teknologier oberoende av marknadsområde.

Vill du veta mer?

Upptäck våra marknadsområden