Service och ombyggnader.

Candor erbjuder en förebyggande service och underhåll av våra kunders anläggningar och utför kundanpassade ombyggnader och moderniseringar.

Service utförs på kontinuerlig basis, för att säkerställa en god kvalitet och produktion. Anläggningens ingående komponenter ses över och ett besiktningsprotokoll upprättas och överlämnas till kund.

Ombyggnader av anläggningar kan vara av olika slag och omfattning, till exempel:

  • Totalrenovering eller ombyggnader av anläggningar.
  • Automatisering av befintliga anläggningar med transportörsystem.
  • Uppgradering av styrsystem och elskåp.
  • Komplettering av anläggningar med till exempel automatiska lock, torkstation, filter, likriktare eller ventilationssystem.

Vill du veta mer?

Adam Högqvist

Anläggningar, Försäljning- och marknadschef

+46(0)11 - 21 75 31

adam.hogqvist@candorsweden.com

Alla kontakter

Söker du någon? Här finns samtliga kontaktpersoner.

Upptäck våra marknadsområden