Service og ombygninger.

Candor tilbyder en forebyggende service og vedligeholdelse af vores kunders anlæg og udfører kundetilpassede ombygninger og moderniseringer.

Der udføres service på løbende basis til sikring af en god kvalitet og produktion. Anlæggenes indgående komponenter kontrolleres og en tilsynsprotokol udarbejdes og overdrages til kunden.

Ombygninger af anlæg kan være af forskellige slags og omfang, for eksempel:

  • Totalrenovering eller ombygninger af anlæg.
  • Automatisering af eksisterende anlæg med transportøranlæg.
  • Opgradering af styresystemer og el-skabe.
  • Supplering af anlæg med for eksempel automatiske låse, tørrestation, filter, ensretter eller udluftningssystem.