Forbehandlingen inden lakering.

Candors produktprogram omfattar egentillverkade produkter men även samarbete med ledande internationella företag som t.ex Bulkchemicals i USA. Marknader som ställer höga krav från industrin. Gäller både nya tekniker och miljövänlighet inom varje område och marknad.

Candors produkter möter olika kravspecifikationer inom olika marknadsområden. Till varje marknadsområde levererar Candor kompletta produktpaket som.

  • Förbehandling, Järn fosfat, Zink fosfat och passivering, ”sealers”

Mer av intresse återfinns inom ny förbehandlingsteknik som idag domineras av zirkonium resp. titan innehållande produkter s.k Nanoteknik. Candor erbjuder marknaden väl beprövande och inarbetade produkter och varunamn.

  • E-CLPS
  • Zirca – Sil
  • Candobond
  • TRI-CLPS