Kvalitet og miljø.

Det konstante arbejde med spørgsmål og forbedringer, hvad angår kvalitet og miljø, er en naturlig del af arbejdet for os på CANDOR. Til sikring af et fremadstræbende arbejde har vi oprettet et kontrolsystem med rutiner og instruktioner for, hvordan vi skal arbejde med disse spørgsmål. I og med virksomhedens art hænger spørgsmålene ofte sammen og kan ikke altid adskilles. Derfor vi har valgt at samle alle rutiner i et integreret kontrolsystem.

Vores kontrolsystemer opdateres løbende efter behov/forandringer og undersøges jævnligt dels via intern revision og dels via revision af certificeringsselskabet. I kontrolsystemet findes også vores politikker, og til opnåelsen af forbedringer arbejder vi mod mål og handlingsplaner for de aktuelle spørgsmål.