EtusivuTietoa CandorLaatu ja ympäristö

Laatu ja ympäristö.

Me CANDORilla teemme jatkuvasti työtä laatu- ja ympäristöasioiden parantamiseksi. Kehittämistyömme varmistamiseksi olemme laatineet johtamisjärjestelmän, joka sisältää rutiinit ja ohjeet näiden kysymysten kanssa työskentelyyn. Toimintamme luonteen vuoksi laatu- ja ympäristöasiat ovat useimmiten nivoutuneet erottamattomalla tavalla yhteen, ja siksi olemme päättäneet koota kaikki rutiinit integroituun johtamisjärjestelmään.

Päivitämme johtamisjärjestelmäämme jatkuvasti tarpeen mukaan ja muutosten niin vaatiessa, ja järjestelmää seurataan säännöllisesti sekä sisäisissä tarkastuksissa että sertifiointiyhtiön toimesta. Johtamisjärjestelmämme sisältää myös toimintaperiaatteemme. Asetamme tavoitteita ja laadimme toimintasuunnitelmia kulloinkin ajankohtaista kehitystyötämme varten.