Vedenpuhdistus.

Candor kehittää ja valmistaa laitoksia pintakäsittelylaitosten prosessivesien puhdistukseen.
Laitokset on varustettu pitkälle kehitetyillä ohjaus- ja valvontajrjestelmillä ja ne voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Nämä laitokset voidaan pääasiassa jakaa seuraaviin kategorioihin: