HemAnläggningarVattenrening

Vattenrening.

Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för rening av processvatten från ytbehandlingsanläggningar.
Anläggningarna är utrustade med avancerade styr- och kontrollsystem och kan skräddarsys efter kundbehov.

Dessa anläggningar kan i huvudsak delas upp i följande olika kategorier: