GDPR och Candor

Du som är kund är associerad till Candor Sweden AB

Den här informationen avser hur Candor hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Det är viktigt att du känner till vad vi använder dina personuppgifter till, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

GDPR styr hur personuppgifter får behandlas och fokuserar på ett ökat integritetsskydd. GDPR styr hur och vem som får behandla personuppgifter. Största förändringen är att företag måste vara tydligare med vilka personuppgifter som behandlas och varför. Du som kund får också större möjlighet att påverka om och hur dina personuppgifter ska sparas. GDPR påverkar inte på vilket sätt du är kund hos Candor. Nedan kan du kan läsa mer om det i våra riktlinjer för hur vi hanterar detta.

Candor sparar uppgifter i syfte att göra vårt jobb och ge dej den service som erfordras men självklart tills du uttryckligen meddelar att du inte längre vill Candor ska lagra uppgifterna

GDPR lagstiftningen säger att du kan när som helst meddela att vi ändrar uppgifterna eller helt tar bort dig från vårt register

Candor har aldrig och kommer aldrig dela ut eller sälja dina uppgifter till en tredje part

Du kan när som helst via kontakt genom vår mail info@candorsweden.com få veta hur Candor hanterar och lagrar dina uppgifter

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vill du av någon anledning ej vill erhålla nyheter, information från Candor så vänligen skicka in ett mail till Candor på info@candorsweden.com

Vill du veta mer?

Kundservice

+46(0)11 - 21 75 00

info@candorsweden.com

Alla kontakter

Söker du någon? Här finns samtliga kontaktpersoner.

Upptäck våra marknadsområden