HemAnläggningarTråd, plätering

Tråd, plätering.

Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig plätering av tråd och band.

Elektrolytisk plätering av tråd, single & multi tråd anläggningar

Anläggningar för metallbeläggning av tråd & band i rostfritt stål, kolstål, koppar och dess legeringar samt andra material erbjuds enligt följande:

Kemisk förkoppring av svetstråd

Anläggningar för höga trådhastigheter i linje med dragmaskin erbjuds med olika typer av förbehandling och sköljning efter behov enligt följande:

  • COPPERJET – Kemisk förkoppring av svetstråd – high speed upp till 30 m/s.
  • COPPERJET – Elektrolytisk förkoppring av svetstråd – high speed upp till 30 m/s.
  • COPPERJET – Förkoppring av svetstråd – medium speed upp till 18 m/s.