Tråd och rördragning

Tråd och rördragning

Tråd och rördragning.

Candor representerar Condat Lubricants, en av världens ledande leverantörer av produkter utvecklade för dragning och formning av tråd och rör.

Vi marknadsför Vicafil® och Steelskin® produkter för dragning av alla typer av material:

  • Stål med låg, medium och hög kolhalt
  • Rostfria legeringar
  • Koppar, aluminium och dess legeringar

Candors program omfattar:

Vidare ingår Candors kemiprodukter för tråd:

  • Alkalisk respektive sur avfettare.
  • Avfettare för ultraljudstvättar.
  • Processer för kemisk  kopparbeläggning av tråd – Kopparsalt KFS eller Flytande KFS. Dessa produkter kan användas i in-line-utrustning eller vid beläggning av en hel ring, s.k. kopparbet.
  • Inhibitorer för kopparbeläggnings-processen.
  • Elektrolytiska  in-line pläteringsprocesser för tråd. Processer med hög utfällningshastighet för exempelvis nickel, koppar, tenn, zink m.fl.

Vill du veta mer?

Upptäck våra marknadsområden