HemAnläggningarTråd, förbehandling

Tråd, förbehandling.

Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig trådrengöring och förbehandling av tråd och band. Dessa anläggningar kan i huvudsak delas upp i följande olika kategorier:

Candojet HW

Högeffektiv och miljöanpassad teknik för högtryckstvättning av tråd med hett vatten i linje med dragmaskin eller valsning. Läs mer om Candojet HW här.

Ultraljudsavfettning

Rengöring av tråd & band i linje med värmebehandlingsugn eller som förbehandling till andra processer. Läs mer om ultraljudsavfettning här.

Ultraljudsavfettning High Speed

High speed – rengöring av tråd & band i linje med high speed varmförzinkningsliner. Läs mer om ultraljudsavfettning här.

Elektrolytisk avfettning

Rengöring av tråd & band i linje med värmebehandlingsugn, varmförzinkning eller som förbehandling till andra processer. Läs mer om elektrolytisk ultraljudsavfettning här.

Tvättning av svetstråd

Rengöring av rostfri- alternativ kopparfri svetstråd direkt i linje med dragmaskin i höga trådhastigheter.

Kemisk och elektrolytisk betning

Betning av tråd innan dragning samt olika typer av betning för att beta bort oxid innan annan process.