Tråd, forbehandling.

Candor udvikler og fremstiller anlæg til kontinuerlig forbehandling af tråd og bånd. Disse anlæg kan hovedsageligt opdeles i følgende forskellige kategorier:

Candojet HW

Højeffektiv og miljøvenlig teknologi til højtryksvaskning af tråd med varmt vand i en produktionslinje med trækkemaskine og valsning. Læs mere om Candorjet HW her.

Ultralydsaffedtning

Rengøring af tråd og bånd i en produktionslinje med varmebehandlingsovn eller som forbehandling til andre processer. Læs mere om ultralydsaffedtning her.

Ultralydsaffedtning High Speed

High speed – rengøring af tråd og bånd i en produktionslinje med high speed varmforzinkningsbelægning.  Læs mere om ultralydsaffedtning her.

Elektrolytisk affedtning

Rengøring af tråd og bånd i en produktionslinje med varmebehandlingsovn, varmforzinkning eller som forbehandling til andre processer. Læs mere om elektrolytisk affedtning her.

Affedtning af svejsetråd

Rengøring af rustfrit eller kobberfrit svejsetråd direkte i en produktionslinje med en trækkemaskine ved høje trådhastigheder.

Kemisk og elektrolytisk bejdsning

Bejdsning af tråd inden trækning og forskellige typer af bejdsning til at bejdse oxid væk inden en anden proces.