Vedenpuhdistus.

Vedenpuhdistustekniikka on nykyisin tärkeä osa pintakäsittelylaitosta. Tiukentuneet ympäristömääräykset, kuten veden kierrättäminen ja alhaiset päästörajat asettavat tiukat vaatimukset osaamiselle, kemikaaleille ja vedenpuhdistuslaitteille.

Candor myy täydellisiä vedenpuhdistuslaitteistoja ja kemikaaleja raskasmetallien, fosforin, fluorin ja kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuuksien vähentämiseen sekä erilaisia hiutaloittamisaineita.