Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för rening av processvatten från ytbehandlingsanläggningar.

Anläggningarna är utrustade med avancerade styr- och kontrollsystem och kan skräddarsys efter kundbehov.

Dessa anläggningar kan i huvudsak delas upp i följande olika kategorier:

  • Closed loop system - Indunstarteknik – Genom vakuumindunstarsystem kan utsläpp från en anläggning slutas helt och inga utsläpp behövas göras. Beroende på applikation och kemi att rena kan dessa anläggningar kompletteras med neutralisering innan vakuumindunstning och eventuellt jonbytare på renat vatten.
  • Konventionell vattenrening – Rening av vatten med neutralisering och lamellseparation med filterpress. Det rena vattnet från lamellseparering går till slutkontroll och automatisk provtagning innan det går till avlopp. Dessa konventionella vattenreningsanläggningar kan byggas efter kundbehov på kapacitet.
  • Jonbytarsystem – Genom jonbytarteknik kan vatten avjoniseras / avsaltas för att skapa ett mycket rent vatten när höga krav på vattenkvalitet ställs 
  • Omvänd osmos – Genom membranteknik och ett högt tryck kan joner separeras från vatten.
  • Neutralisering – Candor erbjuder system för neautralisering av kemi samt dosering av kemikalier i processbad.
  • Filtrering – Ett brett sortiment av filtersystem finns på programmet

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com