Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig förbehandling av tråd och band.

Dessa anläggningar kan i huvudsak delas upp i följande olika kategorier:

  • Candojet HW – Patenterad högeffektiv och miljöanpassad teknik för högtryckstvättning av tråd med hett vatten i linje med dragmaskin eller plattvalsning
  • Candojet Steam  – Patenterad högeffektiv och miljöanpassad teknik för högtryckstvättning av tråd med ånga i linje med dragmaskin eller plattvalsning
  • Ultraljudsavfettning – Dessa anläggningar tvättar tråd & band från dragsmörjmedel, oljor och emulsioner med kemi eller vatten för bästa effekt och placeras ofta innan värmebehandlingsugn, varmförzinkning eller som förbehandling till andra processer.
  • Elektrolytisk avfettning – Dessa anläggningar tvättar tråd & band från dragsmörjmedel, oljor och emulsioner med kemi i en elektrolytisk process för bästa effekt och placeras ofta innan värmebehandlingsugn, varmförzinkning eller som förbehandling till andra processer. 
  • Kemisk och elektrolytisk betning – Anläggningar för betning av tråd innan dragning samt olika typer av betning för att beta bort oxid innan annan process.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com