Candor erbjuder en förebyggande service av anläggningar samt ombyggnader av befintliga anläggningar av olika slag. Med en väl utrustad servicebil är vi väl förberedda på att hjälpa er med era önskemål.

Service utförs på kontinuerlig basis, för att säkerställa en god kvalitet och produktion. Anläggningens ingående komponenter ses över och ett besiktningsprotokoll upprättas och överlämnas till kund.

Ombyggnader av anläggningar kan vara av olika slag och omfattning, till exempel:

  • Totalrenovering eller ombyggnad av befintlig anläggning
  • Komplettera befintlig anläggning med automatiskt transportörsystem
  • Styrsystem och elskåp kan uppgraderas eller bytas ut
  • Befintlig anläggning kan utrustas med till exempel automatiska lock, torkstation, filter, likriktare eller ventilationssystem

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com