Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som CANDOR Sweden AB inhämtar om dig är nödvändiga för att vi skall kunna administrera och fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose dina önskemål som kund.

Personuppgifter (endast namn och adress) kan också komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos oss och andra företag som vi samarbetar med. Om du inte vill ta del av informationen, så vänligen meddela oss detta skriftligen.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Om du önskar information om dina personuppgifter hos CANDOR Sweden AB, kan du skriftligen samt egenhändigt undertecknat begära detta hos oss.

 

CANDOR Sweden AB

Box 946

601 19  NORRKÖPING

 

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com