Candors produktprogram innefattar förbehandling före våtlackering och pulverlackering. Optimal vidhäftning mot metall är helt avgörande för ett bra lackeringsresultat

Candors produktprogram är heltäckande och omfattar:

  • Avfettning och betning
  • Järnfosfat
  • Zinkfosfat
  • Korrosionsskydd – passivering, ”sealers”

Miljöanpassade processer som ersättning för fosfatering och kromatering

  • E-CLPS
  • ALFICOAT
  • ZIRCA – SIL
  • CANDOBOND

Både E-CLPS och ALFICOAT är GSB- och QUALICOAT-godkända för ersättning av kromatering 

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com