Candor utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig ytbehandling av tråd och band, konventionell ytbehandling samt vattenrening.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com